Mūsu valstī galvenais dokuments, kas nosaka kārtību trokšņu lielumos, ir Ministru kabineta noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība“.

Pieļaujamais trokšņu līmenis ir atkarīgs no diennakts laika. Tas tiek sadalīts kā ‘diena’ (no 7.00 – 19.00), ‘vakars’ (no 19.00 – 23.00) un ‘nakts’ (23.00-07.00). Pieļaujamie trokšņu līmeņi doti minētā nolikuma pielikuma tabulās ārtelpā un iekštelpās. Līmeņu vērtības ārtelpā ir atkarīgas no teritorijas zonējuma, bet iekštelpās no izmantošanas veida. Skat. MK noteikumi Nr.16