Akustikas pamati

Mājas ceļ no pamatiem, izglītībai tāpat nepieciešamas bāzes zināšanas

Jēdzieni un termini

Būvakustika iedalāma 2 lielās savstarpēji nedaudz saistītās grupās: skaņas izolācija un telpu akustika vai vienkārši telpu skanējums. Katru no šīm grupām raksturo ar noteiktiem parametriem, kuru definīcijas un skaidrojumi te tiek doti.

Telpas akustika

Telpu akustika ir zinātne kā skaņas viļņi uzvedas noslēgtās telpās. Būtisks nosacījums, lai varētu spriest par telpas skanējumu, ir pilnīgi vai daļēji noslēgta telpa. Brīvdabā skaņas viļņi izplatās vienkāršāk, kā rezultātā skanējums ir praktiski bez atstarojumiem – nav izskaņas jeb reverberācijas.

Apskaņošana un gaismošana

Mūsdienās uzstāšanās vietās ļoti bieži nepieciešama audio signālu pastiprināšana un skatuves izgaismošana.

Vides akustika

Vides akustika ir būtiska ikdienas komforta sastāvdaļa. Nav patīkami dzīvot vai strādāt lielu auto maģistrāļu tuvumā, jo transporta radītais troksnis tiek uzskatīts par ļoti traucējošu gan dabām, gan atpūtai.

Skaņas izolācija

Nepieciešamo klusuma pakāpi telpās iegūst ar atbilstošiem skaņas izolācijas risinājumiem, kas iestrādāti būvprojektos. Nekvalitatīvu skaņas izolācijas labošana ir gandrīz vienmēr ir ar lielām izmaksām un lielu apgrūtinājumu gala lietotājiem.

Standarti un mērījumi

Būvakustikas parametrus ir iespējams izmērīt un salīdzināt ar rekomendējamiem lielumiem. Mērījumu procedūras ir noteiktas starptautiskos standartos.