Akustiskais komforts

Dzirde nekad neaizmieg

Akustiskais komforts

Nereti cilvēki  domā, ka akustika saistīta tikai ar baznīcām vai lielām koncertzālēm. Tomēr šāds viedoklis ir ļoti šaurs, aizmirstot, ka ikdienā mēs apkārtējo vidi uztveram ar maņu orgāniem, no kuriem dzirde ir visnozīmīgākā. Tā ir vienīgā no visiem maņu orgāniem, kas neaizmieg, bet turpina uztver apkārtējā vidē radušās skaņas, nosūtot audio signālus smadzenēm analizēt. Analīze notiek zemapziņas līmenī, un, kamēr skaņu telpā nenotiek kas būtiski atšķirīgs no mums pierastām ambientām skaņām, tikmēr mēs mierīgi guļam. Saņemot jaunu, iepriekš akustiskajā atmiņā neesošu skaņu, smadzenes pamodina mūsu apziņu saņemtās audio informācijas novērtēšanai.

Tāpat nomodā dzirdes orgāns sūta audio signālus analizēt smadzenēm, kā rezultātā mēs uztveram skaņu viļņus kā noteikta veida informāciju – runu, mūziku, vai tehniskus trokšņus, kurus arī iespējams vērtēt kā “normālus” vai “bojātus” (neieeļļota ķēde čīkst). Katrs būs pamanījis, ka ir gadījumi, kad uztvert nepieciešamo skanisko informāciju ir apgrūtinoši trokšņa vai citu akustisku traucējumu dēļ. Šādu situāciju var dēvēt par akustisko diskomfortu.

Akustiskais komforts nozīmē netraucētu lietderīgās audio informācijas uztveri un pretēji – akustiskais diskomforts nozīmē akustiskās informācijas uztveres traucējumu. Tehniski akustisko komforta pakāpi raksturo 2 parametri:

  • ambientā fona līmenis Laeq (dBA)
  • reverberācijas laiks RT (s)

Telpās zemu ambientā trokšņa līmeni nodrošina kvalitatīva skaņas izolācija, bet nepieciešamo reverberācijas laiku – atbilstoši risināta telpas akustika (skanējums). Vispārīgi runājot, var apgalvot, ka dabiski kluss skaņu fons ir akustisks komforts, jo netiek noslogotas smadzenes nezināmas audio informācijas apstrādei.

Dažādām situācijām ir atšķirīgas akustiskā komforta parametru prasības. Piemēram, skaņu ierakstu studijās akustiskā komforta pakāpei ir daudz augstākas prasības nekā transporta mezglu zālēs. Latvijā akustiskais komforts tiek iedalīts 4 komforta klasēs – A, B, C, D. Skandināvijas valstīs šīs klases nozīmē gala lietotāju apmierinātības pakāpi ar skaņām telpā.

Starptautiskā standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization) 2021. gadā laidusi klajā jaunu standartu akustikā – ISO/TS 19488:2021(en) Acoustics — Acoustic classification of dwellings, kurā tiek dotas definīcijas akustiskajam komfortam.