Jēdzieni un termini

Zināšanas nevar būt par daudz!

Būvakustikas parametru un terminu skaidrojums

 

Vispārējā akustika

Skaņa – mehāniskas enerģijas izplatīšanās viļņu veidā. Cilvēki ar nebojātu dzirdi spēj uztvert skaņas viļņu svārstību diapazonu no 20 Hz līdz 20 kHz.

Troksnis – konkrētā brīdī negribēta skaņa. Jebkura skaņa, arī muzikāla, vienlaikus var būt troksnis citiem, ja tā ir traucējoša.

Periods T (s) – laiks, kurā noris viena skaņas viļņa pilns cikls.

Frekvence (Hz)skaņas viļņu svārstību pilnu ciklu skaits laika vienībā (sekundē).

Hz hercs – frekvences mērvienība.

λ  (m) [lambda] – skaņas viļņa garums.

ms – milisekundes. Akustisko procesu pētīšanai kā laika mērvienību parasti izmanto sekundes tūkstošdaļu.

Skaņas spiediens – skaņas spiediens ir Lasi vairāk...

Telpu akustika

Reverberācijas laiks RT60 (s) – laiks, kurā pēc skaņas avota izslēgšanas skaņas spiediena līmenis samazinās par 60 dB. RT60 ir fundamentālais telpu akustikas parametrs, ar ko tiek primāri vērtēts telpu skanējums.

T30 (s) – reverberācijas laiks skaņas dzišanas intervālā no -5 dB līdz -35 dB, ekstrapolēts līdz -65 dB jeb reizināts ar 2, lai pielīdzinātu pie RT60. Šo rādītāju pielieto akustikas standartos un būvnormatīvos. Lasi vairāk...

Psihoakustika

Psihoakustika ir akustikas nozare, kas pēta kā cilvēki uztver skanisku informāciju. Akadēmiskās studijās psihoakustikas tēmas parasti sākas ar dzirdes orgāna – auss uzbūves apgūšanu. Cilvēku dzirde nav lineāra – mūsu dzirdes jutība frekvenču joslās nav vienāda, zemos toņus (frekvences) mēs sadzirdam vājāk nekā vidējo frekvenču apgabalu. Vislielākā jutība cilvēku dzirdei ir 2-4 kHz frekvenču joslā.

Psihoakustikas pamatā ir psihometriskie testi, kuros noskaidro dzirdamības sliekšņus, skaļuma uztveri, skaņas avota lokalizāciju u.c.

Lasi vairāk...