Vides akustika

Troksnis ir piesārņojums

Vides akustika

Ar Vides akustiku parasti saprot transporta maģistrāļu ekranēšanu, lai aizsargātu tuvākās apbūves zonas no transporta plūsmas radītā trokšņa, kā to vērojam jaunāko maģistrālo ielu un pārvadu izbūvēs. Taču ikviena objekta būvakustikas projektēšanā ārtelpas akustisko parametru noteikšana ir pirmais uzdevums, lai prognozētu objekta funkcionēšanas mijiedarbi ar apkārtējo vidi. Pēc Eiropā un pasaulē atzīta principa par troksni tiek uzskatīta jebkura traucējoša skaņa, neatkarīgi no avota veida. Vides akustikas uzdevums ir samazināt savstarpējo blakus esošo objektu radīto trokšņa ietekmi  vienam uz otru. Kā negatīvu piemēru vides akustikas ignorēšanai var minēt to mūzikas klubu izveidi Vecrīgā, par kuriem tiek saņemtas neskaitāmas iedzīvotāju sūdzības.

Troksni var iedalīt pēc to rašanās veida – sadzīves troksnī, ko rada kaimiņos dzīvojošo visadažadākās aktivitātes un vides troksnī, kur noteicošais skaņas (trokšņa) avots ir  transporta līdzekļi, ieskaitot kuģus un lidmašīnas. Pie vides trokšņa pieskaitāms arī industriālais troksnis. Lasi vairāk...