Mērijumi un standarti

Akustikā objektīvi ir tikai mērījumi

Ievads

Kā jebkura zinātne akustika ir determiniska – teorētiski ir iespējams aprakstīt, kas notiek ar skaņas lauku un kā tas izplatās, lai gan šī teorija ir matemātiski sarežģīta. Pavisam citādi ir praksē – ne vienmēr ir iespējams ar augstu precizitāti noteikt skaņas lauka īpašības noteiktā punktā daudzu mainīgo faktoru dēļ. Praktiski ir neracionāli lietot komplicētus analītiskus aprēķinus, kuriem nepieciešama dārga programmatūra un ievērojami jaudīgs dators un liels laika patēriņš. Lasi vairāk...

Mērījumu veidi un mērāmie parametri

Ikdienas praksē visbiežāk tiek lietoti sekojoši akustisko mērījumu veidi:

 1. Telpas akustikas mērījumi
 2. Skaņas izolācijas mērījumi
 3. Vides trokšņa mērījumi
 4. Vibrāciju mērījumi
Lasi vairāk...

  Aprīkojums

  Akustiskiem mērījumiem galvenokārt nepieciešams divas lietas: skaņas avots un uztvērējs. Dažos gadījumos kā avotu var esošu pastāvīgu troksni, piemēram, satiksmes troksnis lielās auto maģistrālēs. Tomēr parasti lieto speciālu kalibrētu visvirzienu skaļruni. Uztvērējs ir viens vai vairāki mikrofoni, kas pieslēgti signāla apstrādes ierīcēm – skaņas spiediena mērītājiem vai datora skaņas kartei ar programmatūru, vai citiem datu uzglabāšanas rīkiem.

  Visvirziena skaļrunis

  Angļu literatūrā visvirziena skaļruni dēvē gan par omnidirectional loudspeaker, gan par dodecahedron jeb Lasi vairāk...

  Mikrofoni

  Visbiežāk tiek pielietoti visvirzienu mērīšanas mikrofoni (angl. omnidirectional), kuri uztver skaņu vienmērīgi no visiem virzieniem.

  Visvirzienu mērmikrofons Earthworks M23

  Lasi vairāk...

  Skaņas spiediena līmeņa mērītājs

  Skaņas spiediena līmeņa, jeb SPL mērītājs – ir ierīce, kas sastāv no mikrofona, priekšpastiprinātāja un datu apstrādes ķēdes. Lasi vairāk...

  Triecientrokšņa ģenerators

  Triecientrokšņa ģenerators jeb klauvētājs (angl. tapping machine) ir iekārta ar 5 āmurīšiem, 500 g katrs, kuri konkrētā secībā ar aptuveni 100 ms regularitāti tiek nolaisti no 4 cm augstuma. Klauvētājs ir standartizēta iekārta, kuru īpašības un darba princips ir aprakstīts standartā ISO 16283-2. Klauvētāji mēdz būt gan elektro-mehāniskie, gan elektro-magnētiskie.

   

  Telpas akustikas parametru mērījumi

  Citiem telpas akustikas parametriem, tādiem kā T30, C50 un C80 un vairākiem citiem, mērījumus veic saskaņā ar standartiem:

  • Uzstāšanās telpām (koncertzāles, teātra zāles un tam līdzīgi) – ISO 3382-1:2009 “Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 1: Performance spaces”
  • Parastām, samērā nelielām telpām (dzīvokļa istaba, kabineti un tml.) – ISO 3382-2:2008 “Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 2: Reverberation time in ordinary rooms”
  • Atvērtā tipa telpām (biroji, co-working telpas un tml.) – ISO 3382-3:2012 “Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 3: Open plan offices”

  Lasi vairāk...

  Testu signāli

  Testos lietotos signālus var iedalīt divos veidos – Lasi vairāk...

  Absorbcijas koeficients

  Absorbcijas koeficients α (alfa) materiāla absorbētās skaņas enerģijas daļas rādītājs. Der atcerēties, ka atvērta loga absorbcijas koeficients α = 1 (pilnīgi visa skaņas viļņu enerģija aizplūst prom), savukārt ļoti labi nopulētam granītam α ~ 0. Absorbcijas koeficients katrā frekvenču joslā var būt atšķirīgs. Lasi vairāk...


  Skaņas izolācijas mērījumi

  Primārie mērāmie skaņas izolācijas parametri ir sekojoši: Lasi vairāk...

   Skaņas izolācija R

   Visbiežāk praksē lieto parametru Rw (laboratorijas mērījumi) un R’w (lauka mērījumi), kur w nozīmē “weighted” jeb svarots. Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti frekvenču joslās. Skaņas izolācijas noteikšanas procedūra ir sekojošā. Lasi vairāk...

   Normalizēts triecientrokšņa līmenis Ln

   Līdzīgi skaņas izolācijas indeksam, triecientrokšņa līmenim ir apzīmējumi laboratorijas mērījumu rezultātiem (Ln) un lauka mērījumu rezultātiem (L’n). Tāpat arī pielieto “w” svarošanu, ar ko iegūts svarotu triecientrokšņa līmeni Ln,w (laboratorija) un L’n,w (lauka). Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti frekvenču joslās. Normalizēta triecientrokšņa līmeņa mērīšanas procedūra ir sekojošā: Lasi vairāk...


   Skaņas izolācijas mērišanas standarti

   Lauka mērījumi: Lasi vairāk...

   Trokšņa līmeņa mērījumi

   Trokšņu līmeņu vai vides trokšņa līmeņu mērījumi mēdz būt ļoti dažādi, jo apskatāmie trokšņa avoti un mērīšanas apstākļi var būt ļoti dažādi. Lasi vairāk...

   Standarti

   Trokšņa mērījumiem kā pamata standartu ir rekomendējams lietot Lasi vairāk...


   Vibrācija

   Vibrācijas mērījumiem mikrofonu vietā kā devējus lieto akselerometrus jeb paātrinājuma devējus. Tie var būt viena virziena vai trīs virzienu devēji. Vibrāciju nomēra uzstādot akselerometru uz testējamās virsmas, kura var būt ēkas pamats, siena, grīda, mezgls, elements utt. Mērīšanas parametri ir vibrācijas paātrinājums a (mm/s2) un ātrums v (mm/s). Lasi vairāk...