Telpu akustika

Visas telpas ir akustiskas

Ievads

Nereti tiek jautāts – kādu akustiku var uzskatīt par labu vai ļoti labu, cerot saņemt īsu skaidrojumu, kas tiek uzskatīts par labu telpas skanējumu, lai tādējādi pieškirtu viennozīmīgu spriedumu konkrētai telpai. Diemžēl jāapbēdina vienkāršotu skaidrojumu cienītāji, jo laba akustika nozīmē to, ka telpa, kurā norisinās izrādes, koncerti vai vienkārši ar skaņu saistīti notikumi, nerada klausītājiem uztveres traucējumus, bet tieši otrādi – piedalās tiešās skaņas papildināšanā, lai muzikālie skaņdarbi iegūtu papildus krāsas, teātros aktieru runātais būtu skaidri sadzirdams un pašiem māksliniekiem būtu viegli strādāt. Vispārīgi runājot, ikviena telpa ir akustiska, ja tajā izplatās skaņas viļņi. Katrai telpai ir piemīts savs skanējums, kuru valodnieciski grūti aprakstīt. Katrai koncertzālei vēlams būt ar savu “balsi”, kas atšķirt to no citām uzstāšanās vietām un atstāj paliekošu iespaidu klausītāju atmiņās.

Slavenais vācu akustiķis Heirihs Kutrufs salīdzina telpas ar mūzikas instrumentiem:

Lasi vairāk...

Telpu akustikas jomas

Telpu akustika attiecināma ne tikai uz koncertzālēm vai operu un drāmas teātriem. Visās telpās, kur nepieciešams nodrošināt skaniskas informācijas uztveri, nepieciešams kontrolēt skaņas lauka mijiedarbību ar telpas norobežojošām konstrukcijām. Tas nozīmē, ka gan mācību iestādēs, gan birojos, gan arī muzejos un izstāžu zālēs telpu skanējumam ir nepieciešama noteikta labskanība, ko parasti definē normatīvos vai standartos. Lasi vairāk...

Telpu skanējuma uzlabošana

Uztveramo skaņu rada visu virsmu atstarojumu mijiedarbe. Tā kā audio frekvencēm ir dažādi viļņu garumi, to atstarojumi mijiedarbojas atšķirīgi dažādām frekvencēm. Skaņas viļņu garumu dažādība ir galvenais iemesls, kāpēc veikalā nevar nopirkt 1 īpašu akustisko materiālu, kas piešķirs ikvienai telpai lielisku skanējumu.

Nelielās telpās parasti var pielietot akustiskos absorbentus griestos, un kopā ar mīkstām vai pusmīkstām mēbelēm telpai tiks samazināta atstarojumu intensitāte, tādējādi iegūstot mazāku izskaņas jeb reverberācijas laiku, telpa neskanēs kā sporta zāle.

Telpu skanējuma uzlabošanā vispirms ieteicams veikt akustisko parametru mērījumus, lai noskaidrotu skanējuma parametru skaitliskās vērtības un definētu sasniedzamās skanējuma vērtības. Šo uzdevumu jāuztic profesionāļiem, kuru rīcībā ir atbilstošas iekārtas un zināšanas.